BIP Strona Główna
Strona główna
Piątek, 27 maja 2016 r.

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OPOLU


POŻEGNANIE SZEFÓW WSZW28.01.2016 r. w Sztabie Generalnym WP gen. bryg. Jan Dziedzic pożegnał kończących zawodową służbę wojskową szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych z Opola, Zielonej Góry i Gdańska.

Na uroczystości, w obecności kierownictwa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz licznie przybyłych żołnierzy i pracowników, zastępca szefa SG WP podziękował pułkownikowi Mirosławowi Karaskowi (WSzW Opole), pułkownikowi Tadeuszowi Krawczykowi (WSzW Gdańsk) i pułkownikowi Romanowi Sicińskiemu (WSzW Zielona Góra) za wieloletnią służbę.

Zgodnie z rozkazem szefa SGWP od 1 lutego 2016 r. czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze powierzono ppłk. Waldemarowi Krupińskiemu, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu ppłk. Stanisławowi Maksymowiczowi, a szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku ppłk. Andrzejowi Płocha.
INFORMACJA O STUDIACH NA UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Chętni na studia wojskowe w roku akademickim 2016/2017 mają czas do dnia 31 marca, aby zarejestrować się elektronicznie na stronie wybranej uczelni. Na czterech uczelniach wojskowych czekają 534 miejsca.

Więcej informacji znajdą Państwo na portalu czasopisma » Polska Zbrojna.KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
  • mężczyzn urodzonych w roku 1997,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1995-1996, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. Posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
  3. Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
  4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.
Więcej informacji, w tym adresy siedzib i terminy pracy powiatowych komisji lekarskich, znajduje się w zakładce » Kwalifikacja wojskowa w informacji pt. "ABC kwalifikacji wojskowej".

NOSZENIE OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH

W dniu 21 stycznia br. zostało ogłoszone najnowsze rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. z 2016, poz.104).

Przypominamy, że zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia "Żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku na oznakach stopnia (rękawach, naramiennikach, podkładkach, pochewkach) umundurowania, które mogą nosić na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 67 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, noszą oznakę identyfikacyjną, wykonaną z metalu, przedstawiającą stylizowaną literę "R" w okrągłym wieńcu z liści laurowych".

Obowiązek takiego noszenia oznak identyfikacyjnych na oznakach stopnia dla żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, został wprowadzony już w 2006 roku (Dz.U. z 2006 r., Nr 140, poz. 996).

Wprowadzone rozporządzenie uprościło obowiązujące zasady noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, przez ujednolicenie z zasadami dotyczącymi żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowym rozporządzeniem, które zastąpiło trzy wcześniej ogłoszone.

» Dz. U. z 2016, poz.104Chcesz załatwić sprawę w urzędzie szybko i sprawnie? W tym serwisie, w prosty i przystępny sposób, opisane jest co musisz zrobić, co przygotować, gdzie pójść, oraz co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś nie tracił czasu. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla Ciebie.

Obecnie znajduje się tu kilkadziesiąt najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną. Na tym jednak nie koniec. Serwis będzie dalej rozwijany, aktualizowany oraz uzupełniany o kolejne usługi.

Serwis » OBYWATEL.GOV.PL powstał jako część programu pl.ID, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (7. Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 2013 roku wszelkie sprawy urzędowe z zakresu powszechnego obowiązku obrony i służby wojskowej obywatele mogą załatwiać w wojewódzkich sztabach wojskowych oraz wojskowych komendach uzupełnień poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Platforma stanowi bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług świadczonych przez organy administracji publicznej. Umożliwia załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu.

Od 5 września 2014 r. udostępnione zostały nowe usługi na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) w dziale bezpieczeństwo narodowe - spełnianie powszechnego obowiązku obrony.

Nowe dedykowane usługi umożliwiają obywatelom:
Do wszystkich powyższych usług obywatele mogą uzyskać dostęp również bezpośrednio ze stron internetowych wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Katalog spraw możliwych do załatwienia w wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień poprzez ePUAP będzie sukcesywnie rozszerzany.
Departament Prasowo-Informacyjny
Ministerstwo Obrony Narodowej
Vademecum rezerwisty.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką szkoleń i ćwiczeń żołnierzy rezerwy, informujemy, że na stronie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, można zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania z tego obszaru.

» Link do strony
  LOKALIZACJA WSZW W OPOLU   TOAW NA OPOLSZCZYŹNIE


  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
  ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45
  45-063 Opole


  tel.: 261 623 191
  fax: 261 623 227
  email: » wszwopole@wp.mil.pl
  » Znajdź WSzW w Opolu na Google Maps


          Terenowe Organa Administracji Wojskowej
                                     (TOAW)

                  na terenie województwa opolskiego:

          » Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
          » Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
          » Wojskowa Komenda Uzupełnień w K-Koźlu
          » Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu


PUNKTY INFORMACYJNE W SPRAWIE OCHOTNICZYCH FORM SŁUŻBY WOJSKOWEJ


KONTAKT

Nazwa Instytucji

Nr telefonu

E-mail

w godzinach 7.30 - 15.30  

WSzW w Opolu

261 623 269
261 623 191

 WKU w Brzegu
261 637 754
261 637 767

 wkubrzeg@wp.mil.pl

 WKU w Kędzierzynie Koźlu
774821141 wewn. 102
774821141 wewn. 122
 WKU w Opolu

261 623 073
261 623 897

 wkuopole@wp.mil.pl


  NARODOWE SIŁY REZERWOWE
     » Informacje i poradniki na temat Narodowych Sił Rezerwowych

Osoby zainteresowane służbą w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, mogą uzyskać niezbędne informacje w "Punktach Informacyjnych o NSR" w Wojskowych Komendach Uzupełnień i Wojewódzkich Sztabach Wojskowych.
W Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Opolu "Punkt Informacyjny o NSR" znajduje się w pomieszczeniu 106.
Chcesz się dowiedzieć więcej?   
Zadzwoń:   

lub wejdź na stronę  
261 623 269
261 623 091    

» Informacje o NSR
>
Jesteś: 1836038 gościem na naszej stronie